Scott Simon

 

 

Here's my number...

 

503-998-6336

                           Scott Simon                scott@scottsimonmedia.com